Authenticiteit

1 – Objecten die door een volk voor het gebruik binnen de eigen samenleving gemaakt zijn en daar ook gebruikt worden.

2 – Objecten die niet alleen door een volk gemaakt zijn voor het gebruik binnen de eigen samenleving, maar ook voor gebruik door andere volkeren.

3 – Objecten die op traditionele wijze van de samenleving zijn gemaakt in opdracht van andere volkeren.

4 – Objecten die op traditionele wijze van de samenleving zijn gemaakt voor de verkoop aan toeristen

5 – Objecten die door een volk als imitatie van belangrijke authentieke objecten en op traditionele wijze zijn gemaakt voor de toeristen.

6 – Objecten die op verschillende plekken gemaakt worden op basis van belangrijke originele objecten met de bedoeling ze als authentiek te verkopen.

Beeldhouwer, Luba, Congo