Arthur P. Bourgeois

Dit onderdeel van het informatieve gedeelte op de website zal worden gevuld met artikelen. De bedoeling is om in overleg en in samenwerking met verenigingen, uitgevers, kunsthistorici en musea interessante, geïllustreerde artikelen te plaatsen. Deze artikelen kunnen nieuw of reeds eerder gepubliceerd zijn, maar zullen nog steeds van belang blijken te zijn.

Hierbij als voorbeeld een artikel van de hand van Arthur P. Bourgeois, getiteld: Mbawa-Pakasa, L’image du buffle chez les Yakas et leurs voisins / Buffalo imagery among the Yaka and their neighbours gepubliceerd in Arts d’Afrique Noire nr. 77, 1991.

Om het artikel te kunnen lezen gaarne iedere pagina aanklikken.