Achtergrondinformatie

Om dit onderdeel toegankelijk te maken is er gekozen om deze onder te brengen in drie rubrieken.

InActueel worden recent verschenen internationale tijdschrift- en krantenartikelen opgenomen.

In de rubriek Van belang worden eerder gepubliceerde artikelen opgenomen die bijdragen aan de kennis van tribale kunst.

In de rubriek Basis’, zeker van belang voor de beginnende verzamelaar, zullen artikelen etc. worden opgenomen die de kenmerken van de tribale kunst duiden.