Indeling tribale kunstboeken

Allereerst de werelddelen of delen daarvan die kenmerkend zijn voor voor de verschillende uitingen van tribale kunst, te weten: Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Oost Azië en Oceanië (*). Dit gegeven resulteert in de navolgende typen tribale kunstboeken:

1 – boeken die alle werelddelen en delen daarvan waar tribale kunst voorkomt globaal duiden

2 – boeken die een bepaald werelddeel of een deel daarvan behandelen

3 – boeken die de stammen binnen een bepaald werelddeel of een deel daarvan bespreken

4 – boeken die een bepaald land met zijn stammen onder de loep nemen

5 – boeken die een bepaald gedeelte van een land met zijn stammen weergeven

6 – boeken die als onderwerp een specifieke stam hebben

7 – boeken die een bepaald onderdeel binnen de tribale kunst belichten zoals bijvoorbeeld muziekinstrumenten

8 – boeken waarin naast tribale kunst ook wordt ingegaan op alle andere aspecten van tribaal leven

9 – tenslotte het standaardwerk dat in geen enkele tribale kunstbibliotheek groot of klein mag ontbreken


(*) Zie voor aanvullende informatie: nl.wikipedia.org/Primitieve kunst

Bron: 12.statcan.gc.ca, canadahistory.ca, wikipedia, nationalgeographic.com, www12statcan.gc.ca

Via de Volkskrant