Betalen

 • Gekochte objecten worden overgedragen en/of verzonden nadat volledige betaling is ontvangen.
 • Verder gelden de in Nederland geldende algemene betalingsvoorwaarden.

Verzekeren

 • Het verzekeren van gekochte objecten is de verantwoordelijkheid van de koper.
 • Objecten die door ons verzonden worden dienen altijd verzekerd te worden.
 • De verzekeringswaarde is gelijk aan de verkoopprijs van het object.
 • De verzekeringskosten worden doorberekend.

Verzenden binnenland

 • Objecten worden verzonden via Postnl, tenzij anders wordt overeengekomen.
 • De verzendkosten zijn inclusief de verpakkingskosten en de ter postbezorging.
 • Verzending zal in principe plaats vinden binnen vijf dagen nadat de volledige verkoopprijs is ontvangen.
 • Andere manieren van verzenden zijn mogelijk.
 • Indien dit gewenst is, dient de koper exact aan te geven hoe dit moet plaats vinden.
 • De kosten zullen worden doorberekend.
 • Verzending zal alleen plaatsvinden nadat de koper akkoord is gegaan met de kosten en hieraan verbonden voorwaarden.

Verzenden buitenland

 • Het verzenden van objecten naar het buitenland kan door ons worden verzorgd.
 • Extra kosten worden na overleg en goedkeuring doorberekend.
 • Eventuele invoerrechten en btw-kosten zijn voor rekening van de koper.